ПУБЛИЧНА ПОКАНА АМАРАНТ

Споделете в социалните мрежи

Публична покана на „АМАРАНТ 2003“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: Разработване, внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и обучение на персонала с нововъведените правила и инструкции за прилагане на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Амарант 2003“ ООД” По обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Разработване и внедряване на стандарт за безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007“

Обособена позиция № 2: „Обучение на персонала с нововъведените правила и инструкции за прилагане на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007“

2.Процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана“ на основание чл.7 от ПМС № 69/11.03.2013 г. с предмет: “Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. в „Амарант 2003“ ООД“

Документите можете да изтеглите от следните линкове: http://eufunds.bg/f55.php?id=1845 http://eufunds.bg/f55.php?id=1844