Завеждане на щети

Amarant service
Автокаско е гъвкава автомобилна застраховка, която Ви позволява да потърсите обезщетение при настъпило застрахователно събитие чрез процедура по завеждане на щети. За разлика от застраховката Гражданска отговорност, Автокаско-то не е задължителна застраховка и се сключва по лични съображения – когато сте решили, че Ви е по-изгодно да се застраховате в случай на всякакъв вид евентуална щета върху Вашия автомобил.

На българския пазар се наблюдава разнообразие от застрахователни компании, чиито условия варират според корпоративната политика. При валидна застраховка Автокаско и настъпило застрахователно събитие, ако искате да Ви бъдат покрити разходите за поправката на щетите върху автомобила Ви, е задължително да инициирате процедура по завеждане на щети.

На първо място, е необходимо да сте добре запознати с Общите условия на Вашия застраховател, които подробно обясняват стъпките по завеждане на щети. Въпреки че документите и етапите по завеждане на щети се препокриват между различните застрахователни компании, е добре да знаете специфичните изисквания на Вашия застраховател за завеждане на щети.

При завеждане на щети имате право да подадете уведомлението си до застрахователя електронно или на място – в най-близкия ликвидационен офис на застрахователната компания. В това уведомление попълвате всяка графа според изискванията на Вашия застраховател за завеждане на щети.

Заедно с уведомлението представяте и необходимите документи, които се изискват съгласно застрахователната полица при завеждане на щети. Всяка застрахователна компания разполага с образци за попълване на иска/уведомлението за завеждане на щети. Ако изпитвате трудности, свържете се незабавно с Вашия застраховател, за да получите помощ за попълването на документите по завеждане на щети.

Според вида на щетата, са Ви необходими определен набор от предварително обявени от застрахователя, документи. При завеждане на щети е задължително е да представите оригиналната полица и приложенията към нея, документ за изплатени вноски към застрахователя, регистрационен талон на автомобила, талон за извършен технически преглед, шофьорска книжка, документ за собственост на превозното средство.

В някои случаи при завеждане на щети са Ви необходими и допълнителни документи:
• Служебна бележка от компетентен държавен орган.
• Двустранен констативен протокол за ПТП.
ВАЖНО: Едно от най-важните изисквания при завеждане на щети е спазването на определения от застрахователя срок за уведомление. Запознайте се добре с Общите условия на Вашия застраховател (особено в частта за завеждане на щети) още преди да Ви се наложи да предявявате претенция към застрахователната компания чрез процедура по завеждане на щети.

1. Клиентът предявява претенция към Застрахователя. Заявява желанието си да бъде отремонтирана щетата в доверен сервиз Амарант.
3. Получава възлагателно писмо за Амарант, с което запазва час за приемане в сервиза за ремонт.
4. Амарант приемат автомобила и отремонтират в срок.

Не са рядкост отказите на застрахователите за изплащане на обезщетение при завеждане на щети. За да избегнете тази неприятна ситуация, е добре да сте предварително информирани за случаите, в които е възможно да Ви откажат обезщетение при завеждане на щети. Най-често срещаните са:

• Завеждане на щети при вече констатирани и описани от застрахователя щети при сключването на договора.
• Завеждане на щети при своеволно отстранени щети без уведомяване на застрахователя.
• Завеждане на щети при липсващи части и детайли на превозното средство, които не са били трайно монтирани.
• Завеждане на щети при кражба на автомобил без представяне на ключове, талони и дистанционни устройства.
• Завеждане на щети при липса на актуален технически преглед.
• Завеждане на щети при неспазен срок за завеждане на щети.
• Завеждане на щети, появили се вследствие на употреба на алкохол и/или наркотични вещества или други опиати.

След като сте спазили всички условия за уведомяване на Вашия застраховател за завеждане на щети, той инициира оглед на превозното средство. Всяка застрахователна компания разполага и с мобилни екипи от експерти за завеждане на щети при случай на невъзможност за придвижване на превозното средство.

Екипът от експерти ще установи вида на щетата и ще Ви помогне да изберете най-подходящия вариант за получаване на обезщетение, съгласно процедурата по завеждане на щети. В много случаи клиентите на застрахователната компания предварително знаят по какъв начин биха искали да бъдат обезщетени при завеждане на щети.

След като всички щети бъдат описани, ще можете да изберете измежду няколко варианта за възстановяване на щетата:

Опция при завеждане на щети № 1: Отремонтиране на щетата в официален сервиз
Този вариант позволява на застрахованото лице да отремонтира щетите по своето превозно средство в официален сервиз на съответната марка автомобил. Този изход от процедурата по завеждане на щети в повечето случаи важи за сравнително нови коли.

Съветваме Ви да се запознаете добре с вариантите за възстановяване на щети, които предлага Вашия застраховател.

Опция при завеждане на щети № 2: Отремонтиране на щетите в доверен сервиз на застрахователната компания.

Застрахователните компании разполагат с мрежа от доверени сервизи, които извършват услуги по отремонтиране на щети при настъпило застрахователно събитие, което покрива изискванията за обезщетение. Тази опция се осъществява посредством възлагателно писмо. При този изходен вариант от процедурата по завеждане на щети няма ограничение за вида и възрастта на превозното средство, стига да е включено в общите условия на застрахователя.

Това е бърз и облекчен вариант за всеки наш клиент, тъй като чрез него разплащанията стават директно между застрахователя и сервиза. Вие няма да бъдете ангажирани с търсенето и намирането на части, фактури за одобрение, допълнителна комуникация със застрахователя и други административни дейности. Спестявате време и нерви в един труден за Вас момент, когато не разполагате с любимия си автомобил.

Опция при завеждане на щети № 3: Експертна оценка

Това алтернативно решение при завеждане на щети изисква от застрахователя директно да изплати на застрахованото лице обезщетението за заведените щети. Размерът на обезщетението се определя въз основа на експертната оценка на застрахователя.

Опция при завеждане на щети № 4: Ремонт в чужбина

Не всяка застрахователна компания предлага този вариант. Затова се запознайте добре с общите условия на Вашата застрахователна компания. Тази възможност Ви позволява да отремонтирате възникналите щети в страната, в която е настъпило застрахователното събитие.

Отремонтиране на щети в доверен сервиз на застрахователя при завеждане на щети

Доверен сервиз на застрахователна компания е всеки сервиз, който покрива изискванията на застрахователя за качествено отремонтиране на щети. Всеки застраховател разполага със списък от доверени сервизи, които може да предложи при завеждане на щети. Той сключва договор с тях, който гарантира на клиента, че сервизът разполага с опитни специалисти и добра материална база, за да възстанови щетите, които се покриват от застраховката.

При завеждане на щети една от най-добрите Ви алтернативи е да изберете опцията за отремонтиране на щети в доверен сервиз на Вашия застраховател. Доверен сервиз „Амарант“ има дългогодишни договорни взаимоотношения с водещите застрахователни компании в България. Фактът, че работим с повече от 10 застрахователни компании, говори за качеството, което предлагаме на всеки клиент.

При завеждане на щети, Вие имате право да се възползвате от услугите на доверен сервиз „Амарант-2003“ ЕООД. За повече яснота ще разбием процеса на няколко стъпки.

На първо място, при възникване на щета, чрез процедура по завеждане на щети, Вие предявявате претенция към застрахователната компания.

След като експертите на Вашия застраховател направят оглед и одобрят щетите за обезщетение, Вие имате право да заявите желанието си да отремонтирате щетите в доверен сервиз „Амарант-2003“ ЕООД. Като следваща стъпка, Вие получавате възлагателно писмо за нашия сервиз.

Следва да си запазите час за отремонтиране на щетите. Нашият приемчик ще придвижи Вашия автомобил към специалистите на сервиза и Вашите щети ще бъдат отремонтирани в срок. От своя страна, ние ще потърсим възнаграждението си направо от застрахователя.

Накратко:

1. Процедура по завеждане на щети.
2. Избор на доверен сервиз „Амарант-2003“ ЕООД за отремонтиране на щетите.
3. Връчване на възлагателно писмо от застрахователя.
4. Запазване на час за прием на автомобила.
5. Изпълнение на услугата – качествено и в срок.

Избирайки доверен сервиз „Амарант-2003“ ЕООД, Вие избирате:

• Удобна локация за ремонта на щетите.
• Отремонтиране на щетите от най-високо качество.
• Опит и експертиза.
• Гаранция за услугата.

Не губете време, а в доверен сервиз „Амарант-2003“ ЕООД колата поправете!

Запишете си час и оставете на нашите професионалисти да се погрижат за Вашия автомобил в случай на необходимост от завеждане на щети.