Щети по автомобилите

Amarant service

Щети по автомобилите

Всеки човек, който притежава автомобил, често излиза на пътя с мисълта за благополучно шофиране без щети. Истината е, че никой не е застрахован от щети, дори когато реално е клиент на застрахователна компания. Всяка щета внася неудобство и стрес в света на шофьора, независимо дали притежава Автокаско или не.

Напълно сме наясно с притесненията около процеса, свързан със завеждане на щети. Изникват множество въпросителни, които имат нужда от отговор и най-често финалната дума принадлежи на застрахователя.

Не са малко и случаите, които не позволяват на застрахованото лице да получи обезщетение за възникналите щети. Всяка застрахователна компания има подробно описани общи условия, в които се упоменава при какви случаи заведените щети подлежат на обезщетение и при какви – не.

Видове щети, които застрахователните компании обезщетяват

Отново бихме искали да уточним, че всяка застрахователна компания има специфични условия. Въпреки това, застрахователите притежават общи характеристики и условия. Представяме Ви най-често срещаните щети, които застрахователните компании покриват.

Щети, възникнали вследствие на природни бедствия

Не всички природни бедствия обаче подлежат на обезщетение. Запознайте се добре с общите условия на своя застраховател. Най-разпространеното условие за отказ на обезщетение при природни бедствия е възникването на щети, вследствие на земетресение.

Щети, причинени от пожар или умишлен палеж

В зависимост от вида на Вашата застраховка Каско – пълна или частична, можете да се възползвате от покриване на разходите вследствие на възникнала щета от пожар. При някои застрахователни компании щетата от пожар или умишлен палеж може да присъства или в графа „Пожар“, или в графа „Злоумишлени действия на трети лица“. Най-сигурният начин да получите обезщетение е, ако имате пълно Каско.

Щети на паркинг

Тези щети включват всички инциденти, които нарушават целостта на автомобила Ви по време на престой на паркинг. Такива могат да са удар от неизвестно превозно средство, падащи предмети и т.н.

Често тази графа се бърка с кражба на части от колата. Застраховката покрива кражби, но само ако са засегнати трайно монтираните елементи по колата. Това не включва липсата на чистачки, антени, гуми, дори понякога и странични огледала.

Щети при ПТП

При настъпило ПТП бъдете готови да реагирате максимално бързо. Някои застрахователни компании изискват да се обадите на техните денонощни телефони до 2 часа от настъпилото произшествие.

Отново Ви съветваме да се запознаете подробно с общите условия на Вашия застраховател.

Щети при злоумишлени действия на трети лица

Това е една от най-трудно дефинираните категории, защото често щетите, причинени от трети лица могат да се препокриват с категориите „Пожари“ и „Кражби“. Този тип щети включват всички злоумишлени действия на трети лица, които въздействат по механичен, химичен или друг начин върху превозното средство.

Кражба и грабеж на МПС

Задължително трябва да притежавате реквизитите, описани в застрахователната си полица, за да се възползвате от обезщетение. Най-често те са: всички ключове, аларми и документи на превозното средство.

Видове щети, които можете да отремонтирате при нас в доверен сервиз „Амарант“

Като доверен сервиз на застрахователите, ние всеки ден се сблъскваме с различни видове щети и добре познаваме начините за справяне с тях. Сред най-честите предизвикателства, с които се срещаме по време на нашата работа са:

● тежко катастрофирали МПС-та;
● леки щети;
● одрасквания, вдлъбнатини, разместени и счупени части;
● щети по външното купе на автомобила;
● щети, изискващи смяна на стъкла;
● отремонтиране на люспа по стъкла;
● боядисване;
● полиране;
● боядисване на джанти.