Доверен сервиз на Армеец

Amarant service
Доверен сервиз на Армеец Всеки ден на нашия сервиз се доверят десетки водачи на МПС, които имат щети за отремонтиране. Специалистите в доверен сервиз „Амарант“ работят качествено и в срок.


Преди всичко това е гаранция за качество. Както всяка сериозна и надеждна застрахователна компания, Армеец разполага с високи стандарти за всеки свой доверен сервиз. В случая, за Армеец е важно сервизът, на който се доверява, да поддържа високо ниво на професионализъм по отношение на отремонтирането на щети. Договорът на доверен сервиз „Амарант“ със застрахователната компания е доказателство за високото качество на работа в нашите сервизи.

Когато имате нужда от качествено отремонтиране на щети при настъпило застрахователно събитие. Фактът, че сте клиент на Армеец, Ви дава правото да поискате възлагателно писмо за нашия доверен сервиз и да ни се доверите с поправката на Вашия автомобил.

Преди да стигнете до нас обаче е нужно да преминете през една процедура, която много шофьори смятат за смущаваща. Уверяваме Ви, че няма нищо подобно – стига да сте добре запознати със своите права и задължения по договора Ви с Армеец. Процедурата е задължителна и се нарича процедура по завеждане на щети.

Когато настъпи застрахователно събитие, отнасящо се до следните категории:

• Пожар или експлозия.
• Природни бедствия.
• Сблъсък с други превозни средства, подвижни или статични предмети, животни.
• Пълна загуба на МПС или частична щета.
• Злоумишлени действия на трети лица.
• Кражба и/ или грабеж на цяло превозно средство.
• Кражба на аудио техника.
• Щети при открито и върнато превозно средство на собственика след противозаконно отнемане.

В зависимост от каското, с което разполагате – минимално, пълно, частично или друго, е нужно да попълните бланка за завеждане на щети. Можете да я изтеглите от сайта на застрахователя.

Съветваме Ви да се запознаете добре с клаузите от общите условия на застрахователна компания Армеец. Тя разполага с дълъг списък от положения, при които щетите по Вашия автомобил не биха преминали одобрение за получаване на обезщетение. В такъв случай няма да успеете да се възползвате от услугите на доверен сервиз „Амарант“ чрез възлагателно писмо.

Не всяка щета подлежи на обезщетение. За да стигнете до доверен сервиз, ще трябва Вашите щети да не попадат в една или повече от следните категории:

 • Щети, вследствие на война, стачка, граждански вълнения, конфискация, размирици, реквизиция.
 • Щети от земетресение.
 • Щети, породени от превозване на запалителни, експлозивни и възпламенителни вещества и материали.
 • Инсценирани щети.
 • При предоставена невярна информация с цел заблуда на застрахователя.
 • При щета, причинена вследствие употреба на алкохол или на опиати.
 • При липса на реквизитите, които застрахователят изисква при завеждане на щети.
 • При щети, които не са били отремонтирани в сервиз с предходното обезщетение за същите щети.
 • При неспазен срок за уведомление.

… и много други. Прочетете внимателно Общите условия на застрахователна компания Армеец. Това е най-добрият начин успешно да заведете своите щети и да се възползвате от правото си да посетите доверен сервиз на застрахователя.

При настъпило застрахователно събитие на първо място дишайте дълбоко и не изпадайте в паника, дори и да Ви се случва за първи път. Ако събитието е породено от:

 • Злоумишлени действия на трети лица.
 • Пожар.
 • Експлозия.
 • Кражба.
 • Грабеж.

Уведомете застрахователна компания Армеец в рамките на 24 часа от настъпването на събитието или неговото узнаване. Ако това не е възможно – в първия работен ден след настъпването или узнаването на събитието.

За всички останали събития е необходимо да уведомите застрахователя до 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователното събитие.

Въпреки че нашият доверен сервиз Ви чака с широко отворени врати, не се бавете при завеждане на щети!

Когато уведомите своя застраховател в посочения от него срок, предоставите необходимите документи, минете преглед от експертите на застрахователната компания, Вие имате право да получите обезщетение за заведените щети, които можете да отремонтирате във всеки сервиз.

Един от най-добрите избори, които можете да направите е да поискате възлагателно писмо за отремонтиране на щети в доверен сервиз на застрахователя. С него Вие имате право да отремонтирате щетите за сметка на застрахователя при нашия сервиз. След като ни връчите писмото, ние ще отремонтираме бързо и качествено щетите по Вашия автомобил и ще потърсим своето възнаграждение от застрахователя.

По този начин Вие оставяте мръсната работа на нас без да пипате пари.

Защо обаче да изберете доверен сервиз „Амарант“, а не друг доверен сервиз?

Сервиз „Амарант“ има почти 10-годишен опит с качественото отремонтиране на щети и работата със застрахователи.
Сервиз „Амарант“ разполага с най-модерното оборудване, за да Ви върне колата здрава, чиста и представителна.
Сервиз „Амарант“ има квалифицирани специалисти, които не правят компромис с качеството, работят бързо и сръчно.
Сервиз „Амарант“ има гъвкаво работно време.
Сервиз „Амарант“ притежава няколко сервиза в София и в страната – Пловдив, Плевен и Бургас.
Сервиз „Амарант“ има специални предложения за своите клиенти – защото Вашето доверие е важно за нас!
Доверен сервиз „Амарант“ дава гаранция за свършената работа. Това, от своя страна, дава спокойствие на всеки наш клиент за правилния избор на сервиз.
Независимо от марката или възрастта на Вашата кола, ние изпълняваме отремонтирането на щети в срок и Ви връщаме автомобила в изрядно състояние.

Застрахователна компания Армеец вече се довери на нашия сервиз. А Вие?

Запазете своя час за доверен сервиз „Амарант“ и получете качествена грижа за Вашия автомобил!